Vårt miljöarbete

Miljö och etik har alltid varit viktiga frågor för oss på BusinessWear AB. Vi jobbar därför med kända leverantörer som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter. Vi ställer krav på våra leverantörer att följa de regler och rekommendationer som satts upp både nationellt och internationellt. Vi anser det mycket viktigt att gentemot våra kunder och leverantörer visa att man respekterar olika länders legala krav jämte internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar!